polskim/Polish

Projekt Sustrans DIY Streets przy Turnpike Lane jest inicjatywą na dwa lata wysuniętą we współpracy z londyńską gminą Haringey. Inicjatywa ta ma poprawić bezpieczeństwo i spokój w dzielnicach, które stały się przytłoczone ruchem samochodowym (po ang. tzw. homezone concept). Projekt ten obejmie okolice na południowy wschód od stacji metra Turnpike Lane, w tym Langham, Waldeck, Stanmore, Carlingford, Mannock i Downhills Park Roads.

Od kilku lat na tym obszarze istnieje problem wysokich prędkości jakie rozwijają samochody i nadużywania przez kierowców bocznych uliczek, na których znajdują się budynki mieszkalne. Projektowanie ulic według podejścia DIY Streets pozwala na kilka kluczowych elementów, w tym odzyskiwanie przestrzeni, projektowanie dla ludzi i tworzenie nowych przepisów dla kierowców. Integralnym elementem projektu będzie zaangażowanie społeczności. Zbyt często mieszkańcy czują się wykluczeni z procesu podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich dzielnicę. W tym projekcie chcemy przekazać inicjatywę mieszkańcom i pozwolić im stworzyć przestrzeń, gdzie ludzie będą mogli się spotykać, spędzać miło i przyjemnie czas.

W ciągu najbliższych miesięcy będą Państwo mieli możliwość wypowiedzenia się na temat projektów, które znacząco zmienią Państwa dzielnicę na lepsze. Daty konsultacji z mieszkańcami zostaną ogłoszone w biuletynie, który jest dostarczany do Państwa domu. Można również będzie je znaleźć na blogu – http://www.diyturnpikelane.wordpress.com

Państwa wkład i udział ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tego projektu, ponieważ mamy nadzieję na stworzenie spójnego i przyjaznego środowiska. Wiele z projektów, które pokażemy Państwu na spotkaniach będą w formie ilustracji czy też rysunku, a więc nie będzie potrzebna zdolność czytania w języku angielskim.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Benem Addy z Sustrans.

Email – ben.addy@sustrans.org.uk

Telefon – 0207-017-2357

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s